Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údery a seky

5. 3. 2010
ÚDERY

 

Age-cuki     Úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený zespodu nahoru (takzvaný zvedák) - ruka je v konci pokrčená dlaní k tělu. Dále úder hřbetem zavřené pěsti vedený ze spodu na soupeřovu bradu (KATA Empi).

 


Age-empi-uči      úder loktem ze spodu na bradu soupeře

 


Čoku-cuki     přímý úder avřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed s úplnou rotací předloktí - úder vychází z hikite (zavřená pěst u boku dlaní nahoru) - v konci úderu je ruka téměř natažená vpřed dlaní dolu

 


Čudan cuki     úder na pásmo čudan (úder na střed soupeřova těla)

 


Džodan cuki     úder na pásmo džodan (úder na soupeřovu hlavu)

 


Empi-uči     sek loktem

 


Furi-uči     Technika obdobná uraken - úder začíná u pasu na stejné straně jako úderová ruka a v konci techniky je pěst obrácená palcovou stranou dolů

 


Gamen-šuto-uči     Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ucha na straně ruky, kterou techniku vedeme. Dlaň je v nápřahu namířená vpřed, loket do strany. V průběhu seku rotujeme zápěstím o 180 stupňů - ruka je v konci seku propnutá dlaní nahoru

 


Gedan cuki     úder na pásmo gedan (úder na spodní část soupeřova těla nebo úder pod pás)

 


Gedan uči-barai     Sek malíkovou hranou zavřené ruky v pásmu gedan (pod pasem). Sek je prováděn propnutou paží po kruhovém pohybu před tělem..

 


Gyaku-cuki     přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vykročením nohy na opačné straně než je vedený úder

 


Haišu-uči     sek úderovou plochou haišu (hřbet otevřené ruky)

 


Haito-uči     sek úderovou plochou haito (palcová hrana otevřené dlaně

 


Hasami-cuki     dvojitý obloukový úder klouby hřbetu pěstí vedený oběma rukama před sebe, přičemž úderové plochy dopadají na soupeře ze strany

 


Heiko-cuki     dvojitý přímý úder směrem dopředu oběma rukama najednou v poloze vodorovně vedle sebe a dlaněmi dolů

 


Hiraken-cuki     úder plochou hiraken

 


Ippon nukite          bodnutí špičkou ukazováku (úedrová plocha ippon nukite)

 


Ipponken-cuki     úder plochou ipponken

 


Jama-cuki     dvojitý přímý úder klouby pěstí na střední a horní pásmo soupeře prováděný oběma rukama najednou dlaněmi k sobě. Název úderu odvozen od pozice lokte horní úderové plochy, který je nasměrován nahoru (jama = hora)

 


Joko cuki     úder do strany

 


Joko tetsui-uči     Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený do strany vedle těla.

 


Joko-empi-uči     úder loktem do strany

 


Kagi-cuki     obloukový úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vedený před sebe ze strany, přičemž paže je v konci úderu pokrčená

 


Kakuto-uči     sek úderovou plochou kakuto (spodní část hřbetu ruky s ohnutým zápěstím)

 


Keito-uči     sek úderovou plochou keito (kloub pokrčeného palce)

 


Kizami-cuki     přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem dopředu s vytočením ramene a boku do směru úderu a s vykročením nohy na stejné straně jako je vedený úder

 


Mae-empi-uči     obloukový úder loktem vedený před sebe

 


Mawaši-cuki     úder vedený po oblouku vpřed. Úder dopadá úderovou plochou seiken na soupeře ze strany (takzvaný hák)

 


Mawaši-empi-uči     obloukový úder loktem vedený před sebe ze strany

 


Morote ippon nukite     Úder propnutým prstem (ukazovákem) provedený oběma rukama současně.

 


Morote joko-cuki     dvojitý úder stranou. Ruce provádějí úder současně.

 


Morote mawaši-cuki     úder oběma rukama, pohyb je ekvivaletní jako u morote mawaši-uke

 


Morote tate-cuki     Úder směrem vpřed provedený oběma rukama současně. Úderovou plochou je seiken. Paže provádějí při úderu poloviční rotaci.

 


Morote tetsui-uči     Sek úderovou plochou tetsui (malíková strana zavřené ruky) provedený oběma rukama současně.

 


Morote ura-cuki     Úder ura-cuki provedený oběma rukama současně. Technika se provádí směrem vpřed bez rotace předloktí - ruce končí pokrčené přibližně lokty u těla.

 


Morote-cuki     úder oběma rukama najednou

 


Nakadaka ipponken      nukite úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite - bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite - bodnutí všemi prsty kromě palce)

 


Nakadaka ipponken-cuki     úder plochou

 


Nihon nukite     bodnutí špičkami prstů ukazováku a prostředníku (úderová plocha nihon nukite)

 


Nukite     úder otevřenou dlaní úderovou plochou nukite - bodnnutí (saši-waza) špičkami prstů otevřené ruky (jonhon nukite - bodnutí všemi prsty kromě palce)

 

 

Oi-cuki     přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken vpřed s vykročením nohy na stejné straně

 


Otoši-cuki     úder vedený shora dolů

 

Otoši-empi-uči     úder loktem shora dolů

 


Otoši-šuto-uči     Sek úedrovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený shora dolů

 


Ren-cuki     dvojitý úder klouby pěsti směrem dopředu s vystřídáním rukou

 


Sanbon-cuki     trojitý úder klouby pěsti s vystřídáním rukou směrem dopředu na hlavu a střední část těla

 


Say-uraken-uči     Technika uraken vedená z vrchu dolů

 


Seirjuto-uči     sek úderovou plochou seirjuto (vnější spodní část otevřené dlaně)

 


Šita-cuki     přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Název se používá ve stylu goju ryu

 


Šomen-uraken-uči     Technika uraken vedená směrem vpřed. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě a s loktem k zemi

 


Šuto-uči     sek úderovou plochou šuto (malíková hrana otevřené dlaně)

 


Tate šuto-uči     Śek provedený malíkovou hranou otevřené ruky, ohnuté v zápěstí hřbetní částí směrem k předloktí. Sek je proveden od těla obloukovou drahou do propnuté paže.

 


Tate uraken-uči     Úder provedený švihově úderovou plochou seiken (jeho hřbetní částí). Úder na soupeře dopadá v pokrčené fázi paže, která se po úderu ihned stahuje zpět (v konci úderu není paže propnutá).

 


Tate-cuki     přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed poloviční rotací předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka mírně pokrčená směrem vpřed (loket je přibližně na pěst od těla) dlaní do strany

 


Teišo-cuki     přímý úder vpřed plochou teišo - spodní část otevřené dlaně (pata dlaně)

 


Teišo-uči     obloukový sek úderovou plochou teišo - spodní částí otevřené dlaně (pata dlaně). Nápřah techniky je většinou u ramene úderové ruky. Technika dopadá na soupeře ze strany - dráha obdobná jako u gammen-šuto-uči

 


Tetsui hasami-uči     sek oběma rukama úderovou plochou tetsui (malíková hrana zavřené pěsti). Sek dopadá na soupeře po oblouku ze stran. Ruce jsou v konci techniky obráceny dlaněmi nahoru. Technika se používá na pásmo čudan dna žebra nebo džodan na spánky soupeře

 


Tetsui-uči     sek úderovou plochou tetsui (malíková hrana pěsti)

 


Tobi-geri     kop ve výskoku

 


Ura-cuki     přímý úder zavřenou pěstí úderovou plochou seiken směrem vpřed bez rotace předloktí - úder vychází z hikite - v konci úderu je ruka pokrčená směrem vpřed (loket je u těla) dlaní nahoru. Nápřah může začínat také od hlavy

 


Uraken-uči     obloukový sek hřbetem zavřené ruky s uvolněným zápěstím

 


Uširo-cuki     Úder provedený vzad.

 


Uširo-empi-uči     obloukový úder loktem vzad

 


Yokomen-šuto-uči     Sek úderovou plochou šuto (malíkovou hranou otevřené dlaně) vedený od ramene druhé ruky. Ruka je v konic propnutá dlaní dolů

 


Yokomen-uraken-uči     Technika uraken, která dopadá na soupeře ze strany. Ruka v nápřahu je pokrčená dlaní k sobě loktem do strany

                                                                                                                      Zdroj: www.spartak.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

oou

(lakopis, 13. 3. 2013 17:03)

jeto seper tecgnika