Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryty

5. 3. 2010
KRYTY

 

Age-uke     kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu


Awase-uke     Kryt oběma rukama, přitisknutými předloktími k sobě. Paže jsou v konci před tělem se zavřenýma rukama dlaní směrem k tělu.


Bo-uke     Kryt oběma rukama proti tyči. Jedna ruka je před obličejem v pásmu džodan vytočená dlaní vpřed, druhá je v pásmu gedan vytočená dlaní nahoru


Cuki-uke     kryt pomocí úderu oi-cuki nebo tetsui-uči


Čo-uke     Kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku překřížené přes sebe v oblasti zápěstí

 


Čudan uke     kryt na pásmo čudan (kryt proti útoku vedeném na tělo)


Džodan uke     Kryt na pásmo džodan (kryt proti útoku vedeném na hlavu). Někdy se název džodan uke používá pro kryt age-uke.

 


Džoge-uke     Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí uči-uke a druhá současně gedan barai. Kryt se provádí především proti útoku oběma končetinama


Džudži-uke     kryt vnějšími stranami předloktí překřížených propnutých paží s rukama v pěst, kryt chrání zepředu spodní část těla. Při použití džudžiuke džodan jsou většinou dlaně otevřené.


Empi-uke (Hiji-uke)     kryt loktem


Gedan šuto barai     kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla

 


Gedan uke     kryt na pásmo gedan (kryt proti útoku vedeném na spodní část těla nebo pod pás)


Gedan-barai     kryt vnější stranou předloktí vedený shora dolů. Krycí ruka je v nápřahu pokrčená u ucha na opačné straně hlavy. Předloktí po dopadu na soupeřovu útočnou končetinu rotuje.Kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla


Haišu-uke     kryt hřbetem otevřené ruky


Haito-uke     Kryt pomocí úderové plochy haito (palcová strana otevřené dlaně)


Haiwan-uke     kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený do strany, kryt chrání ze na střední pásmo těla nebo hlavu


Harai-otoši-uke     Kryt předloktím vedený shora dolů. Oproti gedan barai se tehcniky v celém rozsahu provádí před tělem. Ruka je tedy v nápřahu pokrčená před tělem namířená zavřenou pěstí nahoru. Předloktí v průběhu techniky nerotuje


Hasami-uke     Kryt oběma rukama nastavenýma před tělem vnější stranou předloktí k soupeři. Předloktí jsou přitisknutá k sobě v pásmu čudan.


Jama-uke     Kryt oběma rukama - kryt se provádí shora dolů oběma lokty současně. Nápřah je jako v konci age-empi-uči, tzn. lokty směrem nahoru před sebe (odtud název jrytu - jama = hora). Kryt se provádí především proti chycení za oděv oběma rukama.

 


Joko uke     kryt stranou (kryt proti útoku vedeném na obránce ze strany)


Kake-uke     Kryt podobný jako učiuke. Provádí se však otevřenou dlaní se zachycením soupeřovi ruky po dokončení krytu. Kake = zachycení


kakuto-uke     Kryt úderovou plochou kakuto (spodní část hřbetu ruky s ohnutým zápěstím)

Keito-uke     kryt úderovou plochou keito (palcová strana otevřené dlaně) vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla


Mawaši-uke     Kryt oběma rukama - jedna ruka provádí harai-otoši-uke otevřenou dlaní a druhá ruka kake-uke. Ruce provádí kryt současně po kruhu ve stejném směru na opačných koncích kruhu - dlaně jsou namířené vpřed. Kryt se provádí především proti útoku oběma rukama - kryt soupeři ruce zamotá do sebe a zatlačí k tělu.


Morote age-uke     kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu (ruce provádějí kryt současně a kříží se před tělem)


Morote Empi-uke     kryt loktem provedený oběma rukama současně


Morote Gedan šuto barai     kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené ruky vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce se při provedení krytu kříží před tělem)


Morote gedan-barai     kryt oběma rukama provedený vnější stranou předloktí vedený shora dolů, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední nebo spodní část těla (ruce provádějíkryt současně a při provedení krytu se kříží před tělem)


Morote Haiwan-uke     kryt Haiwan-uke provedený oběma rukama


Morote kakiwake-uke     kryt vnějšími stranami předloktí vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla


Morote keito-uke     kryt úderovou plochou keito (palcová strana otevřené dlaně) oběma rukama provedený palcovými stranami otevřené dlaně vedený zdola nahoru, kryt chrání spodní a střední část těla


Morote kubi osae-uke     kryt oběma rukama, provedený vytrčením rukou vpřed směrem k soupeřově hlavě. techniky jsou tak odvedeny mimo tělo. Po krytu morote kubi osae-uke se většinou zachytává hlava s pokračujícím protiútokem na hlavu.


Morote osae-uke     kryt osae-uke provedený oběma rukama


Morote otoši-uke     Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi ze shora dolů. Kryt se provádí především proti kopu na pásmo čudan nebo gedan.


Morote sukui-uke     Kryt oběma rukama - Kryt je prováděn překříženými dlaněmi od spodu přími nahoru. Kryt se používá jako nadzdvižení soupeřovy nohy (sukui = podebrání)


Morote šuto kakiwake-uke     kryt vnějšími stranami předloktí s otevřenými dlaněmi vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání střední část těla


Morote šuto-uke     kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně


Morote tate šuto-uke     Kryt malíkovou hranou otevřené ruky provedený oběma rukama současně na obě strany. Paže jsou v konci propnuté od těla ve výši ramen, ruce jsou hřbetní částí přitažené k předloktí nasměrované otevřenou dlaní od těla.


Morote teišo-uke     Kryt spodní částí dlaně otevřených rukou provedený oběma rukama směrem od spodu nahoru. Ruce jsou v konci nasměrovány nahoru, přitisknuté malíkovou hranou k sobě.


Morote uči-uke     kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt uči-uke, druhá zesiluje kryt tlakem pěstí do lokte krycí ruky. Kryt se používá především proti silnému útoku na střední pásmo (čudan) nebo k poražení soupeře.


Morote uke     kryt provedný oběma rukama


Morote-kake-uke     Kryt kake-uke provedený oběma rukama najednou


Morote-uči kakiwake-uke     Kryt uči-uke provedený oběma rukama – kryt vnější stranou předloktí provedený s rotací oběma rukama z překřížení směrem ven. Ruce končí zavřenými dlaněmi k tělu ve výši ramen, lokty směřují k bokům.


Nagaši osae-uke     Kryt vnitřní stranou předloktí vedený shora směrem dolů (pásmo čudan). Paže je v konci krytu vodorovně před tělem otevřenou dlaní směrem k zemi.


Nagaši-uke     kryt vnitřní stranou předloktí propnuté paže vedený ze stejné strany jako je krycí ruka. Nagaši = smetení. Při aplikaci gedan je ruka zavřená v pěst, při aplikaci džodan je ruka většinou otevřená. Kryt, který se v obou aplikacích nejčastěji užívá v zápase se soupeřem.


Otoši-uke     Kryt předloktím pokrčené ruky vedený shora dolů. Kryt se použí proti útoku na střední část těla - čudan


Soe-uke     kryt oběma rukama - jedna ruka provádí kryt uči-uke, druhá je opřená otevřenou dlaní o zavřenou pěst druhé ruky. Kryt se provádí především proti silnému útoku na střední pásmo (čudan)


Sokumen awase-uke     Kryt oběma rukama hřbetní částí otevřené ruky. Kryt je veden do strany vedle těla ve výši džodan. Ruce jsou v konci zkřížené v pravém úhlu a položené přes sebe.


Soto-uke     kryt vnitřní stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední část těla


Sukui-uke     kryt proti kopu se zachycením kopající nohy. Při krytu je většinou dlaň krycí ruky otevřená. Sukui = podebrat.


Šuto age-uke     kryt vnější stranou předloktí a malíkovou hranou otevřené dlaně pokrčené paže vedený zdola nahoru, kryt chrání zepředu a shora hlavu


Šuto nagaši-uke     kryt vnitřní stranou předloktí propnuté paže s otevřenou dlaní vedený ze stejné strany jako je krycí ruka, kryt chrání zepředu střední nebo spodní část těla


Šuto-uke     kryt malíkovou hranou otevřené ruky pokrčené paže s propnutým zápěstím, kryt chrání ze předu nebo ze strany hlavu (šuto-uke džodan), tělo (šuto-uke čudan) i spodní část těla a nohy (šuto-uke gedan)


Tate šuto-uke     kryt malíkovou hranou otevřené ruky propnuté paže s ohnutým zápěstím směrem nahoru, kryt chrání zepředu nebo ze strany střední část těla


Te osae-uke     kryt celoou otevřenou dlaní vedený shora dolů a zároveň ze strany. Kryt většinou odvádí přímý úder na střední pásmo (čudan) mimo oblast těla.


Teišo age-uke     kryt úderovou plochou teišo - spodní část (pata) otevřené dlaně - vedený směrem sdola nahoru


teišo hasami-uke     kryt oběma rukama - kryt pomocí teišo (spodní část otevřené dlaně) s rukama u sebe s prsty obrácenými od sebe


Teišo osae-uke     kryt úderovou plochou teišo (spodní část dlaně) vedený před tělem směrem shora dolu. dlaň je v nápřahu směrem nahoru, v průběhu techniky rotuje a v konci je směrem dolů.


Teišo-awase-uke     kryt oběma rukama - dlaně jsou namířené proti útoku stisknuté k sobě a namířené prsty od sebe. Kryt se používá především proti kingeri


Teišo-uke (Shotei-uke)     kryt spodní částí dlaně otevřené ruky


Tekubi kakiwake-uke     Kryt hřbetní části otevřené ruky provedený rotací. V nápřahu je ruka dlaní k zemi, v konci krytu je ruka nasměrovaná otevřenou dlaní nahoru. Hřbetní část ruky je přitažená k předloktí.


tsukami-uke     kryt vytočenou dlaní před sebou směrem nahoru, loket krycí ruky směřuje do strany.


Uči-uke     kryt vnější stranou předloktí pokrčené paže vedený před sebou z opačné strany než je krycí ruka, kryt chrání zepředu nebo ze strany hlavu (uči-uke džodan) nebo střední část těla (uči-uke čudan)


Ura-uke     Kryt vnější stranou předloktí a hřbetem zavřené pěsti. Kryt je veden obdobně jako uči-uke.


Uširo age-uke     Kryt age-uke provedený vzad.

Uširo uči-uke     Kryt vnější stranou předloktí s rotací směrem za sebe do výše džodan. V konci je paže předloktím kolmo vzhůru, loket ve výši ramene, zavřená dlaň nasměrovaná k tělu. Kryt se provádí při nasměrování těla bokem směrem k soupeři.

 


Uširo uke     kryt vzad (kryt proti útoku vedeném na obránce zezadu)


                                                                                             Zdroj: www.spartak.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ne

(loysom, 2. 6. 2011 21:20)

moc tomu nerozumim

Re: ne

(bezejmený, 20. 6. 2014 13:07)

age-uke jednoduchá technika..najdi si to na youtube